UniBusiness Holding, a. s.

Přidat mezi oblíbené...
 
 
 Firma   Produkty   Služby   Galerie   Kniha otázek 
 
 
APP   TPR   Zámky   Turnikety   Skřínky   Systémy   SWM   Bienem  

• APP Manažer •

Jedná se program pro konfiguraci přístupů do zvolených zón a dveří. Pomocí tohoto programu je možno definovat přístupová práva a kredity jednotlivým užívatelům i celým skupinám. Je možno kombinovat jak časové vstupenky, vstupenky s definovaným počtem vstupů, tak i vstupenky s nastaveným kreditem. Všechny tyto informace se pomocí programu APP Manažer nahrají do elektronického klíče, který byl již v tomto programu zaregistrován. APP Manažer umožňuje evidenci docházky a pracovních směn, naleznete zde i kalendář.


• Popis modulů řady APP •

Přístupový systém ovládá spínání elektromagnetických dveřních zámků a elektronických zámkům šatních skříněk. Postačí jeden el. klíč (čip) ke vstupu do všech předem definovaných povolených zón.

Přístupový modul APP1024CAN

Umožňuje ovládat dva zámky ze dvou snímačů, případně jeden zámek ze dvou snímačů až pro 1024 zaregistrovaných přístupových čipů. U každého zámku je k dispozici alarm při neoprávněném vstupu bez el. klíče. Jeden napěťový výstup 12V pro sirénu bez vlastního zdroje. Pro každý zámek lze definovat, které skupiny zaregistrovaných uživatelů ho mohou otevřít. Maximální počet skupin je 190.
Při propojení s modulem APPTIME lze také definovat časové zóny pro skupiny. (umožňuje zjistit přihlášení všech modulů na síti s absolutním časem, vznik alarmů, případně i pokusy o vstup s neregistrovanými el. klíči. Modul APPTIME umožňuje i připojení sirény a vyhlášení alarmu při zjištšní pokusů o nepovolený vstup u vybraných modulů. Zobrazuje reálný čas, zdroj alarmu a čísla přihlášených uživatelů s čísly dveří.

Přístupový modul APP1024CAN-E

Má všechny funkce modulu APP1024CAN s následujícími rozšířeními:
Dveřní moduly mohou mít definovaných až 16 vzájemně provázaných zón, do kterých lze vstupovat, přecházet mezi nimi a vystupovat z nich. Současně lze definovat i el. klíče, které musí být přítomny (skupina nadřízených), aby mohly vstupovat ostatní čipy (podřízení, návštěvníci). Pokud je nastaveno zónové sledování čipu, a návštěvník vyjde ze zóny bez odhlášení, pak nebude již vpuštěn do zóny zpět (neplatí pro master). Pokud je nastaven vstup do více zón současně, pak musí být v každé ze zón přítomen nějaký zaměstnanec, aby návštěvník mohl vstoupit. Zónové operace jsou určeny pro rozsáhlejší kancelářské komplexy a zabraňují vstupu nepovolaným osobám, když nejsou přítomny osoby, jejichž přítomnost je nezbytná (např. úředník pracující v dané kanceláři). Zónové operace vyžadují jeden modul se společnou pamětí pro skupinu 16 zón. Skupin může být i více. Pokud bude zákazník vyžadovat zónové operace je nutné zpracovat projekt.

Kombinovaný modul APP1024CAN-DS

Má funkce modulu APP1024CAN jen pro jeden snímač a zámek. Na druhém snímači lze provozovat měřící systém až s 20 DS zařízeními: DS teploměry (rozlišení 1/16 a přesnost 1/2 °C), DS spínači, DS snímači, DS D/A převodníky, DS A/D převodníky. Propojení až do vzdáleností cca 200 m od modulu.

Zálohovaný zdroj APPACCU1, APPACCU2, APPACCUPRO

Napájení modulu je SS 13.8V (min 8V- max 16V). Doporučený zdroj proudu je akumulátorový zdroj APPACCU1, který se skládá z 12V/8Ah akumulátoru (alt.silnějšího) a dobíjejícího zdroje (15VA), příp. APPACCU2 (36 VA), APPACCUPRO (120VA). Dobíjecí zdroj zajišťuje správnou funkci akumulátoru a v případě poklesu napětí akumulátoru pod kritickou mez (v případě výpadku proudu) odpojí akumulátor. Dobíjecí zdroj může fungovat i bez akumulátoru, ale jen pro malý počet modulů APP1024CAN (záleží na spotřebě EL. ZÁMKU odběr nesmí překročit 1A). V případě použití akumulátoru je počet současně sepnutých zámků limitován špičkovým proudem akumulátoru (10A), což umožňuje provozovat poměrně rozsáhlou síť modulů (každý modul má v klidu spotřebu cca 25 mA bez rozsvícených LED). S modulem APPACCU1 lze provozovat až 35 modulů (s modulem APPACCU2 lze provozovat až 70 modulů) při nízké četnosti otvírání dveří a při režimu LED zhasnuty.

Modul APPCAN232

Slouží k propojení PC se sítí CAN za pomoci RS232, případně k centrálnímu vyhodnocení a spuštění alarmu.

Modul APPCANLCD

Slouží k zobrazení všech dějů na síti (přístupy ,alarmy ,servisní hlášky) na přehledném LCD display.

Modul APPCAN3

Modul u kterého lze pomocí vlastního instrukčního setu libovolně programovat závislost výstupů na vstupech. Modul obsahuje: 2x analog vstup 10 bitů, 3x digit. vstup, 3x digit. výstup. Modul může využívat také ostatní vstupy a výstupy které se nacházejí v síti.např. kombinovaný modul APP1024CAN-DS.

 
Copyright © 2005 Unibusiness Holding, a. s. 114275 návštev (od 2007-01-15) >